ಸಮುದಾಯ

 • Ee kappu kale galanu hege niyantrisabeku..?

  Hannugala mele ee riti kappu kale galu agutive.mattu hannugalu muttidag mettage ive..idake enu karana..hege niyantrana madabeku..?

  2

  0

  1

 • ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ ಕಾರಣ. ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ

  ಎಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹೂವು ಬೀಡುವ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕೊ,ಬೇಡವೊ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾವ ಔಷಧಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು

  0

  0

  0

 • What is the problem with this

  Bittte guard leaves drying

  0

  0

  0

 • Which is the decies name

  How to solve the problem

  0

  0

  0

 • ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು

  ಎಲೆಗಳು

  0

  0

  0

 • ಎಲೆಗಳ ತುದಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ

  ಎಲೆಗಳ ತುದಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿವೆ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ

  2

  0

  0