समुदाय

 • यासाठी काय औषध फवरावे

  आळी मारने

  6

  0

  4

 • रोप वाढीसाठी काय करावे

  उशिरा रोप टाकले

  4

  0

  4

 • शेताच्या काही भागातील चना पिवळा पडत आहे

  पाने पिवळी पडणे चना झाड वळत आहे

  4

  0

  3

 • हे असे कशामुळे होत असेल। व माहीत द्या

  पुर्ण फुलावर केस येत आहे

  3

  0

  1

 • माझ्या गव्हा मध्ये गवत खूप उतरले आहे तर मी कुठले औषध मारावे

  कमजोर पडतो आहे

  10

  2

  1

 • पातीवर पांढरे ठिपके पडलेत आणि शेडे करपलेत कृपया उपाय सागां

  पातीवर पांढरे ठिपके पडलेत आणि शेडे करपलेत कृपया उपाय सांगा

  7

  1

  14