समुदाय

 • कपासीच्या कोणत्या वाणाची लागवड करावी ?

  जमीन काळी आहे व सिंचन सुद्धा आहे

  10

  0

  6

 • Snails & slug an emerging threat to crops & trees of Pakistan. They feed on seedlings , Leaves & Fruits.

  Control Measures 1)Organic Method : Foliar Application of NaCl salt mixed hot water. 2)Chemical : Application of fipronil or Gamma-chylothrine. 3) Physical hand removals.

  11

  0

  7

 • Problem

  Please give better solution

  2

  0

  3

 • फवारणी कोणती करायची ह्या रोगावर

  Chalu पिकांच्या पानावर होल का पडतात

  19

  3

  7

 • Yachavar कोणते oshade मारायचे

  किडे आहेत

  2

  0

  2

 • पाणी कमी पडतय

  दुसरा काही पर्याय

  2

  0

  1