समुदाय

 • हे रोपकोणते आहे

  पानाचा रंग

  2

  0

  5

 • खोडवा ऊस वाढिसाठी मार्गदर्शन करावे

  फुटवे येण्यासाठी काय करावे

  3

  0

  2

 • मका वाढीस कुठले टॉनिक मारावे

  वाढ खुटली आहे

  2

  0

  3

 • केळीच्या घडाची निसवान व्यवस्थित होते आहे का?

  केळीच्या घडावरील केळ्याचा रंग,आकार व लांबी व्यवस्थित आहे की काही कमतरता आहे?

  3

  0

  1

 • Flowers plant var kahi kami aahe ka

  Problem kay te sanga

  0

  0

  0

 • It's BAMBOO LEAVES. I found some pests on it can u identify it for me???

  Identify the pests??

  1

  0

  0