समुदाय

 • कसा वाटला आपला फ्लाॅट

  काही समस्या नाही

  3

  0

  5

 • हळद

  पान सुकलेले व गुंडाळलेले वाटतात

  0

  0

  1

 • या बागाला कोनते मटरेल वापरावे

  खत मटरेल कोनते वापरावे

  0

  0

  0

 • या बागाला कोणते मटरेल सोडावे

  या बागाला कोनते मटरेल व खत सोडावे

  0

  0

  1

 • शेंडा स्टॉप झाला पाने pivle पडलेत

  काकडीचा शेंडा स्टॉप झाला आहे thrips आह़े. कोणती phavarani घेवू

  0

  0

  1

 • टोमॅटो चे खोड वाळू लागले आहे

  खोड वाळणे

  7

  0

  2