समुदाय

 • वाडीसाढी काेनती फाेवारनी व काेनते खत टाकावे

  पानावर पाढरे किडे

  14

  3

  7

 • पपई ची फुले गडत आहे

  फडे पण बरोबर वाढत नाही आहे

  2

  0

  1

 • सोयाबीन पिवळी पड्ली व त्याची वाढ नही होट

  पिवळा रंग पड्ला

  7

  0

  5

 • My seeds are not showing any signs of germination

  Tomato is the first plant I have planted in my life and it is not showing any signs of germination. I followed a youtube tutorial and have planted using tomato slices. There is also some kind of white mesh like fungus growing on the slice. I have planted it in a Ashirvad Atta 10kg bag and there is one crack and there is white mesh growing there too. Please help. My previous tomato plant had the same problem

  0

  0

  0

 • वरुण घेवडयची पाने तांबडी पडली आहेत. कृपया याचाबद्दलची माहिती द्यावी व याचावरती उपाय सांगावा.

  वरुण घेवडयची पाने तांबडी पडली आहेत. कृपया याचाबद्दलची माहिती द्यावी व याचावरती उपाय सांगावा.

  0

  0

  0

 • पेरु च्या झाडाची वाढ का होत नाही

  ,

  0

  0

  1