சமூகம்

 • Marunthu sollugal

  Marunthu

  2

  0

  2

 • அடி பயிரில் மஞ்சள் நிறமாக அவிந்து காணபடுகிறது

  மஞ்சள் நிறத்தில் காய்ந்து உள்ளது தீர்வு

  3

  0

  0

 • நந்தியாவட்டை இலையை இந்த புழுக்கள் கடிக்கின்றது.

  இந்த புழு வராமல் இருக்க என்ன செய்வது?

  0

  0

  0

 • Plant name

  Name of plant

  0

  0

  0

 • Rubber plant. These spots are on all leaves on ,on some leaves these spots are more and large Growth is also very slow. Plant Grew only 3 feet in 5 years

  Rubber plant. These spots are on all leaves on ,on some leaves these spots are more and large Growth is also very slow. Plant Grew only 3 feet in 5 years

  0

  0

  0

 • Which plant is this. Tell me in Telugu

  Tell the plant name in Telugu

  0

  0

  0