சமூகம்

 • இந்தப் பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது தென்னைமரத்தில்

  பத்துக்கும் மேற்பட்ட மரத்தை மூச்சிலும் இது தாக்கிவிட்டது . இதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் உடனே ஆலோசனை தாருங்கள்

  2

  0

  2

 • Pls tell solution on this crop

  Seed doesn't fill in flowers

  0

  0

  0

 • Do you know whats wrong with my banana ? Its growing quite fast but all leaves get incidently black and brown...

  Leaves turn black and brown in the end , fast growing , i added a bit of fertiliser and changed the soil already

  0

  0

  0

 • Plz recommend medicine

  What is the disease

  0

  0

  0

 • What is the possible reason

  Was found near trunk of mango tree

  0

  0

  1

 • Fertilizers the photo

  This is a problem for mangoes to give the fertilizer from mangoes this pic

  0

  0

  2