சமூகம்

 • Rose plant ...stem becomes like this

  Rose plant

  5

  0

  2

 • Orange rose plant

  Engal thavaram sariyaga valarvadhillai

  0

  0

  0

 • Name of this plant

  Last year I purchased this plant but not yet been blooming

  0

  0

  1

 • Pest and disease

  Disease

  0

  0

  0

 • Rats unnai vahtni pogotali

  Rats unnai vatini pogotali

  0

  0

  0

 • இந்த நிலையில் பயிர் நல்ல நிலையில் ullatha?

  Vitha

  0

  0

  0