சமூகம்

 • சுருள் சுருள் ஆக முரளி என்கிற நோய் ஒவ்வொரு செடிகளில் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது, இதனை கட்டுப்படுத்த ஏதாவது மருந்து கூறுங்கள்.

  செடிகள் நட்டு 60 அறுபது நாட்கள் ஆகியும் ஒரு சில ஆரம்பத்தில் நட்ட செடி போல உள்ளது வளர வில்லை, செடி வளர்ச்சிக்கு வழி கூறவும்.

  4

  0

  5

 • Help my potato live

  Help with my live

  3

  0

  2

 • What is the symptom..... Potato crop

  Potato seedlinhs

  2

  0

  2

 • It's a waterapple or javaapple tree all the leaves are turning black and brown and following even new leaves

  The tree is getting dried all leaves are falling

  0

  0

  0

 • Delex வகை நெல் இது என்ன வகை நோய் இதற்கு என்ன தீர்வு ஏற்கனவே tricyclazole75% தெளித்தும் இது மாறவில்லை

  எல்லா இடமும் பரவுது பயிர் பரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு

  0

  0

  0

 • ரோஜா இலைகள் இது போன்று உள்ளது

  இலைகள் நிறம் மாற்றம்

  0

  0

  0