துத்தநாகப் பற்றாக்குறை

 • அறிகுறிகள்

 • தூண்டுதல்

 • உயிரியல் கட்டுப்பாடு

 • இரசாயன கட்டுப்பாடு

 • தடுப்பு முறைகள்

துத்தநாகப் பற்றாக்குறை

Zinc Deficiency

குறைப்பாடு


சுருக்கமாக

 • நரம்புகளுக்கு இடையேயான வெளிறிய சோகை மற்றும் பெரும்பாலும் இலை விளிம்புகளில் இருந்து ஆரம்பித்து, காலப்போக்கில் இலைகளில் சிதைவுகள் காணப்படும்.
 • தண்டுகளைச் சுற்றி இலைகளின் கணுவிடைப்பகுதி மற்றும் இலைகளின் தொகுப்பு குன்றி காணப்படும்.
 • வளர்ச்சி குன்றி, இலைகள் உருக்குலைந்து போகும்.

புரவலன்கள்:

குடைமிளகாய் & மிளகாய்

பருத்தி

அரிசி

தினைவகைத் தானியம்

சோளம்

மக்காச்சோளம்

வாழைப் பழம்

நாரத்தை / சாற்றுக்கனி வகைகள்

நிலக்கடலை

மாங்கனி

அறிகுறிகள்

தாவர இனங்களுக்கு இடையே துத்தநாக குறைப்பாட்டுக்கான அறிகுறிகள் மாறுபடும், ஆனால் பல விளைவுகள் பொதுமைப்படுத்தப்படலாம். பல இனங்களில், பெரும்பாலும் நரம்புகளுக்கிடையே இலைகள் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும், ஆனால் முக்கிய இலை நரம்புகள் பச்சை நிறமாகவே இருக்கும். சில இனங்களில், இளம் இலைகள் மிகவும் பாதிக்கப்படும், ஆனால் மற்றவைகளில் பழைய மற்றும் புதிய இலைகள் இரண்டிலும் அறிகுறிகள் காணப்படும். புதிய இலைகள் பெரும்பாலும் சிறியதாகவும், குறுகலாகவும், அலைபோன்ற விளிம்புகளுடன் காணப்படும். காலப்போக்கில், வெளிறிய புள்ளிகள் வெண்கல நிறமாக மாறும் மற்றும் சிதைந்த புள்ளிகள் விளிம்புகளில் இருந்து உருவாகத் தொடங்கும். சில பயிர்களில், துத்தநாகம் குறைபாடுள்ள இலைகள் பெரும்பாலும் குறுகலான கணுவிடைப்பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும், எனவே இலைகள், தண்டுகளில் கொத்துக்களாக காணப்படும். புதிய இலைகளின் (குள்ள இலைகள்) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளர்ச்சியினால் , இலைச் சிதைவு மற்றும் குறைந்த வளர்ச்சி ஏற்படலாம் மற்றும் கணுவிடைப்பகுதியின் நீளமும் குறைந்து காணப்படும்.

தூண்டுதல்

துத்தநாகம் குறைபாடு முக்கியமாக, குறைவான கரிம பொருட்களைக் கொண்ட காரத்தன்மை (உயர் ஹைட்ரோஜன் அயனிச்செறிவு) கொண்ட மணலில் பெரும் பிரச்சினையாக உள்ளது. மண்ணில் இருக்கும் அதிக அளவு பாஸ்பரஸ் மற்றும் கால்சியம் (சுண்ணாம்பு மண்) ஆகியவை தாவரங்களுக்கு துத்தநாகம் கிடைக்க செய்வதை பாதிக்கின்றன. இன்னும் சொல்ல போனால், பாஸ்பரஸ் பயன்பாடு துத்தநாக உறிஞ்சும் உக்தியில் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. சுண்ணாம்பு அல்லது சுண்ணாம்புக்கட்டி (சுண்ணக்கலப்பு) போன்ற கால்சியம் நிறைந்த பொருட்கள் மண்ணின் அமிலத்தன்மையை குறைக்கிறது. மேலும் தாவரங்களின் மூலம் துத்தநாகம் உறிஞ்சப்படும் அளவை குறைக்கிறது (மண்ணில் உள்ள அளவுகள் மாறாமல் இருந்தாலும்). வளரும் நிலைகளில் மண் குளிர்ச்சியாகவும் ஈரமாகவும் இருக்கும் போது துத்தநாகப் பற்றாக்குறை சிக்கலாக இருக்கக்கூடும்.

உயிரியல் கட்டுப்பாடு

துத்தநாகப் பற்றாக்குறையின் முரண்பாடுகளை குறைப்பதற்கு, நடவு செய்த சில தினங்களுக்குப் பின் விதைப்படுகை அல்லது வயலில் கரிம உரங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

இரசாயன கட்டுப்பாடு

ZnSO4 (2 கி/லி தண்ணீர்) கொண்டிருக்கும் தயாரிப்புகளை நாற்றங்கால் விதைப்படுகையில் தெளித்து குறைப்பாடுகளை தவிர்க்கலாம். அறிகுறிகளைக் கண்டறிந்த பிறகு வார இடைவெளியில் அல்லது பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை (3 தெளிப்புகளாக) துத்தநாக சல்பேட் 0.2-0.5% என்பவற்றை இலைத்தொகுதி தெளிப்பான்களாக பயன்படுத்தலாம். பரிந்துரைக்கப்படும் பயன்பாட்டு விகிதங்கள் மண் வகை மற்றும் ஹைட்ரோஜன் அயனிச்செறிவு, மற்றும் இலைகளில் உள்ள துத்தநாகத்தின் அசல் செறிவுகள் ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ளது. மண் பயன்பாடுகள் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அளவுருக்கள் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும் ஆனால் அவை பொதுவாக ஹெக்டேருக்கு 5 முதல் 10 கிலோ வரை துத்தநாகத்தில் உள்ளன. அதிக அளவிலான உரமிடும் விகிதங்கள் துத்தநாக நச்சுத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். துத்தநாக விதை பூச்சு தாவரங்களுக்கு நுண்ணுறுப்புகள் கிடைக்கச் செய்வதற்கான மற்றொரு வழியாகும். மாற்றாக, விதைகள் அல்லது நாற்றுகள் விதைப்பதற்கு முன் அல்லது நடுவதற்கு முன் 2-4% ZnO திரவத்தில் ஊறவைக்கலாம்.

தடுப்பு முறைகள்

 • நாற்றங்கால் அல்லது நாற்று நடுவதற்கு முன் கரிம உரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.
 • துத்தநாக பற்றாக்குறைக்கு சகிப்புத்தன்மை கொண்ட தாவர வகைகள் அல்லது மண்ணிலிருந்து துத்தநாகத்தை நன்கு உறிஞ்சி கொள்ளும் தாவர வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 • மண்ணில் சுண்ணாம்பை கலக்க வேண்டாம், ஏனெனில் இது pH- ஐ அதிகரித்து, துத்தநாகம் உறிஞ்சப்படுதலை தடுக்கிறது.
 • அம்மோனியா சல்பேட்டை விட யூரியா (அமிலத்தன்மையை உருவாக்கும்) அடிப்படையிலான உரங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
 • நீர்ப்பாசன நீர் தரத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்.
 • பாஸ்பரஸ் கலந்த உரத்தை அதிகம் பயன்படுத்தாமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும்.
 • நிரந்தரமாக வெள்ளம் ஏற்பட்ட பகுதிகள் அவ்வப்போது வடிந்து, காய்வதற்கு அனுமதிக்கவும்.