நிகழ்கால தடம் அறிதல்

Plantix பூச்சித்தடப் பொறி

இந்தியாவில் விழு படைப்பபுழுக்கள் தீவிரமாகப் பரவும் காரணத்தினால், களத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு எங்களின் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு எப்படி சிறப்பாகவும் பலனளிக்கும் வகையிலும் உதவ முடியும் எனச் சிந்தித்தோம். இதனால், ஊடுருவும் பூச்சிகளைச் சமகாலத்தில் தடம் அறியும் “Plantix பூச்சித்தடப் பொறி” எனும் பொறியை உங்களுக்கு வழங்குகிறோம். இந்தியாவில் படிப்படியாக இந்தப் பொறியை விரிவுபடுத்தி மிகப் பொதுவான, ஊடுருவும் பூச்சிகளின் வரைபடங்களை அதிகம் கொண்டு வருவோம். அதனால் உங்களுக்கு நம்பகமான எப்போதும் புதுப்பிக்கப்படும் முன்னெச்சரிக்கை அமைப்பு கையில் இருக்கும்.

தகவல் ஆதாரம்: எங்களது விவசாய பயன்பாட்டியான Plantix மூலம், இந்தியாவிலிருந்து மட்டும் 20,000 ற்கும் மேற்பட்ட படங்களை நாங்கள் தினந்தோறும் பெறுகிறோம். இத்தகவலைப் பயன்படுத்தி ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு அனைத்துத் தரப்பினரிடமும் பகிர்கிறோம். நேரலையான தடமறியும் வரைபடங்களில் இடம் பெறும் தகவல் கூறுகள் நிபுணர்களால் சரிபார்க்கப்படுகிறது. அனைத்துத் தரப்பு ஒருங்கிணைப்புத் தகவல்களும் பத்து கிலோமீட்டருக்கு துல்லியமாக அடையாளம் தெரியாத வகையில் தொகுக்கப்பட்டு தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. வரையறுக்கப்படாத தகவல்களைப் பெறவோ அல்லது வரைபடத்தில் உங்களது தகவலைச் சேர்க்கவோ, தயவுசெய்து contact@peat.ai என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.