ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪਿਛੇਤਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ - ਟਮਾਟਰ

ਟਮਾਟਰ

ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪਿਛੇਤਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ

Phytophthora infestans


ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  • ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਟਾਕ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਝੁਰੜੀਦਾਰ ਧੱਬੇ। ਕਠੋਰ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਨਾ।.

ਲੱਛਣ

ਭੂਰੇ-ਹਰੇ ਧੱਬੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਭੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਭੂਰੇ, ਮੁੜਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੂਰੀ ਚਟਾਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬੌਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦ ਲੇਅਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫੈਦ-ਹਰੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ-ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਵਾਲੇ ਧੱਬੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਗੁਦਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਜ਼ਬਾਨ

1 ਮੇਜ਼ਬਾਨ

ਟ੍ਰਿਗਰ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਗਸ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਲੀਮਾਰ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਮੀ (ਲਗਭਗ 90%) ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 26 ° C ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੋਸਮ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੈਵਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੁਲਸ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾ ਦਿਓ।

ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਜੇਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੁਲਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੇਡੀਡੀਪ੍ਰੋਪਾਮੈਡ, ਕਲੋਰੌਥਾਲੋਨੀਲ, ਫਲੁਆਜ਼ੀਨਮ, ਮਾਨਕੋਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

  • ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੀਜ ਖਰੀਦੋ। ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਓ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਲੀਕੇਟ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਉੱਲੀਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੋਰਾਨ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਔਜਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਲਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਾਨ-ਹੋਸਟ ਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।.