ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ - ਸੋਇਆਬੀਨ

ਸੋਇਆਬੀਨ

ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ

Phosphorus Deficiency


ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  • ਜਾਮਨੀ ਪੱਤੇ - ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ।.

ਲੱਛਣ

ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਡੰਡਲ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਹਰੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਕ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਤ੍ਹ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੇ ਚਮੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਰੰਗਦਾਰ ਜਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਸੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਧੱਬੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਗਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਾਸਫੇਟ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੇਰਿਅਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ,ਇਹ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਨਾਂ, ਅਲਕਾਲਾਇਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲੋਹ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਗ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਇਸ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਗਾਇਨੋ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਣਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

- ਫਾਸਫੋਰਸ (ਪੀ) ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। - ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਡਾਈਮੋਨਿਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ), ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ (ਐਸਐਸਪੀ), - ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ: - ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

  • ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖਾਦ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੌਦੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿੱਟੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤੋ। ਚੁਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਰਤੋ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੀ.ਐਚ.
  • ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।.